Phần mềm quản lý bán hàng| Phần mềm quản lý nhà hàng| Máy in

Số hỗ trợ kỹ thuật 24/24: 0944.772.111 | Số khiếu nại dịch vụ: 0944.773.111
ATO

Tin hoạt động ATO

Trang chủ    Tin tức - Sự kiện    Tin hoạt động ATO

Hiện trạng và những bất cập trong việc quản lý tài liệu trong doanh nghiệp
Hồ sơ, tài liệu là một loại tài sản có giá trị như các loại tài sản khác của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp và có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên  hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đang quản lý tài liệu, giấy tờ bằng phương pháp thủ công.

Việc quản lý tài liệu kiểu thủ công gây khó khăn, phức tạp cho người quản lý bởi hàng ngày có rất nhiều tài liệu được ban hành, chuyển giao hoặc được chuyển từ nơi khác đến. Mỗi công ty hay mổi doanh nghiệp đều có cấu trúc phân cấp các phòng ban khác nhau đồng thời khối lượng dữ liệu của mỗi phòng ban cần quản lý ngày càng gia tăng do đó việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin chia sẻ, phân phối dữ liệu và tránh mất mát, thất lạc giữa các phòng ban là rất quan trọng.
Do việc lưu trữ tài liệu không tập trung mà chủ yếu được cất giữ trên từng máy cá nhân của mỗi cán bộ, nên việc thống nhất một tài liệu, một văn bản, một hình ảnh trong trường hợp có thay đổi là rất khó khăn. Lấy một ví dụ đơn giản, một doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội do nhu cầu mở rộng thị trường có mở thêm một văn phòng tại TP. HCM. Từ việc mở thêm văn phòng này nên toàn bộ các giấy tờ, bộ nhận diện thương hiệu đều phải thay đổi. Tuy nhiên việc sử dụng các giấy tờ và bộ nhận diện thương hiệu mới gặp nhiều khó khăn mặc dù đã có những thông báo và quy định cụ thể rõ ràng. Hay như việc khi một tài liệu có nhiều phiên bản, việc quản lý các phiên bản này gặp nhiều khó khăn và để làm sao các cán bộ trong doanh nghiệp có thể biết và sử dụng phiên bản mới nhất.
Mặt khác dưới góc độ quản lý, việc bảo quản sử dụng có hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy việc ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào bảo quản lâu dài các tài liệu có giá trị (dần thay cho phương pháp bảo quản truyền thống) trở thành một nhiệm vụ cấp bách của công tác lưu trữ của doanh nghiệp.
Và từ những nhu cầu thực tế của thị trường cũng như của các doanh nghiệp, Công ty Cổ phần giải pháp quản lý trực tuyến ATO cho ra đời bộ sản phẩm mới : Phần mềm quản lý tài liệu V-DOC 2012 do đội ngũ chuyên viên IT có trình độ chuyên môn cao xây dựng và phát triển, cùng với những tư vấn của những người làm quản lý  nhiều năm kinh nghiệm. V-DOC 2012 ra đời sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử một cách khoa học và hiệu quả nhất. Với đặc tính: sử dụng dễ dàng và thuận lợi, tổ chức lưu trữ hiệu quả và đặc biệt khả năng tìm kiếm nội dung tài liệu nhanh chóng chính xác V-DOC 2012 thật sự là người trợ đắc lực cho các doanh nghiệp.

V-Doc 2012 với nhiều tính năng đột phá:
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Quản lý các lĩnh vực tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Cung cấp những khả năng như thêm mới, thay đổi, di chuyển tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Phân quyền
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Đối với người quản trị
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Đối với người Upload tài liệu
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Đối với người bình chọn
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Đối với người nhận xét
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Phân quyền xem và Download đối với từng tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Kiểm soát các kiểu file Upload
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Checkin / Checkout tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Quản lý tài liệu theo phiên bản (Version).
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Cho phép trao đổi thảo luận giữa nhóm người dùng về 1 tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Quản lý lịch sử (History) của tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Khả năng nhập (Import) nhiều tài liệu trong 1 file Zip
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Tìm kiếm tài liệu
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Khả năng tìm kiếm toàn văn (full-text search) tìm kiếm sâu trong nội dung tài liệu.
Phần mềm quản lý khách hàng, Phần mềm CRM Tìm kiếm theo các tiêu chí lựa chọn.
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Trao đổi thảo luận, bình chọn về tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Báo cáo thống kê
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Thiết lập thời gian tự động Backup tài liệu vào vị trí lựa chọn
Những lợi ích V-Doc 2012 mang lại cho doanh nghiệp:
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Lấy nhanh tài liệu ra để khai thác
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm hồ sơ, tài liệu
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Khả năng đánh chỉ mục mềm dẻo theo nhiều chỉ tiêu khác nhau
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Khả năng tìm kiếm toànKhả năng tìm kiếm toàn văn
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Khả năng lưu trữ điện tử nhanh chóng và tiện lợi
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Dễ dàng sử dụng chung các file
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Tăng cường độ bảo mật
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Tốn cực ít diện tích
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Giảm chi phí - Tăng lợi nhuận
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Tiết kiệm nguồn nhân lực
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Chi phí thấp
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Xây dựng hệ thống các kho văn bản, tài liệu điện tử tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc, sai lệch thông tin, cung cấp thông tin về văn bản và hồ sơ công việc phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Giảm khoảng cách, tăng hợp tác: Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, xoá bỏ khoảng cách địa lý: Chỉ cần kết nối Internet là người dùng có thể tham gia vào hệ thống và làm việc như tại cơ quan của mình cho dù họ đang đi công tác nước ngoài.
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Chuẩn hóa các quy trình quản lý thông tin nội bộ, văn bản tài liệu, hồ sơ
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Làm việc theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại, nhanh chóng, chính xác, hiệụ quả nâng cao tầm vóc, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.
Phần mềm quản lý tài liệu, Văn bản điện tử, Quản lý tài liệu, Phan mem quan ly tai lieu, Quan ly tai lieu, Van ban dien tu Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường
Thông tin chi tiết sản phẩm: Xem tại đây
Nguồn: Phần mềm quản lý tài liệu
Phòng thông tin MOS

Xem thêm: phần mềm quản lý bán hàngphan mem quan ly ban hangphần mềm quản lý nhà hàngphan mem quan ly nha hangphần mềm bán hàngphan mem ban hangphần mềm nhà hàngmáy in hóa đơnmáy in mã vạchphần mềm quản lý kho,

    Bookmark and Share
Hỗ trợ

Tp.Hà Nội         024 7300 6077
Tp.Hồ Chí Minh   028 7300 6077 
Tư vấn phần mềm

Tư vấn thiết bị

Mr. Huỳnh - ext: 101
0942 85 80 88
Ms Hương Giang- ext: 203
0928 58 88 18
Tư vấn thiết bị

Tư vấn phần mềm

Mr. Chuyên - ext: 802
0928 58 08 08
Ms Ngọc Hòa- ext: 801
0928 58 58 08
Danh sách đối tác
Khách hàng tiêu biểu
1. Nhà hàng Nét Huế
2. Nhà hàng Trống đồng Đông Sơn
3. Trung tâm chiếu phim Quốc Gia 
4. Hệ thống thời trang Emspo
5. Công ty Ô mai Hồng Lam
6. Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm
7. Mỹ phẩm Cẩm Tú
8. Công ty TNHH Laforce Việt Nam
9. Công ty TNHH lock & lock
10. ACECOOK Viet Nam
.......